Millennium Platform

Directeur
Van 1997-2000 is in opdracht van VNO-NCW en de Ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken leiding gegeven aan het opzetten, managen, bemensen, representeren en ten slotte afwikkelen van het Millennium Platform (www.minbzk.nl/actueel/nieuws–en/977/landelijke). Het MP was een bijzondere vorm van een publiek-private samenwerking, in de vorm van een Stichting, met als voorzitter Jan Timmer, voormalig CEO Philips. De grote uitdaging van het MP was om een nationale samenwerking tot stand te brengen tussen een zeer groot aantal partijen, met als doel gezamenlijk de risico’s inzake de Millennium wisseling tot het minimum te beperken.


Hagemeyer

Vice-President & CIO
Van 2000-2003 is t.b.v. Hagemeyer de internationale CIO functie en IT afdeling opgezet inclusief bemensing. De keuze is gemaakt voor een standaard ERP systeem. Verder is een centraal Europees datacenter opgezet.


Océ

Senior Vice-President & CIO
Van 2003-2008 is t.b.v.. Océ (www.oce.com) de internationale CIO functie en IT afdeling opgezet. Samen met internationale IT en Consultancy bedrijven is de harmonisatie van business processen op commercieel gebied ingevoerd. Er is een rationalisatie van Datacenters in Europa en US doorgevoerd. Delen van de IT activiteiten zijn geoutsourced.


CIO-Platform

Voorzitter
Samen met andere CIO collega’s is in 2004 het CIO-Platform (www.cio-platform.nl) opgericht. Het eerste voorzitterschap is vijf jaar bekleed. Het CIO-Platform is inmiddels een beroepsvereniging van CIOs in Nederland, met ca. 120 aangesloten grote organisaties uit de private en publieke sfeer. Het CIO-Platform is lid van EuroCIO (www.eurocio.org), de Europese CIO organisatie.


SOVI

Voorzitter
In opdracht van VNO-NCW is als voorzitter vanaf 2004 tot 2009 leiding gegeven aan de Commissie Vitale Infrastructuur. Deze Commissie heeft in overleg met het Ministerie van BZK het Strategisch Overleg Vitale Infrastructuur opgericht (www.minbzk.nl/@114548/instellingsbesluit). Doel van dit publiek-private overleg is de lange termijn samenwerking te bewerkstelligen tussen enerzijds de private sector en anderzijds de publieke sector op het domein van de de Vitale Infrastructuur. Omdat de publieke en private sectoren allen geheel verschillend zijn ingericht, is het overleg om tot gezamenlijke afspraken op tal van terreinen te komen van wezenlijk belang om te zorgen dat bij feitelijke calamiteiten de juiste beslissingen worden genomen resp. met elkaar goed weet te bereiken.


Ministerie van Economische Zaken

Adviseur
In 2009 is een advies opdracht vervuld voor het Ministerie van Economische Zaken in verband met het WCIT 2010 in mei in Amsterdam (www.wcit2010.org)


Gemeente Amsterdam

Directie Topstad (Adviseur)
In 2009 is een succesvolle adviesopdracht vervuld voor A’dam Topstad inzake de betrokkenheid van Amsterdam bij het Europese Supercomputer project PRACE. Het Kabinet heeft op 18 december 2009 de Nederlandse deelname aan het project goedgekeurd. Inmiddels wordt gewerkt aan de implementatie. (www.topstad.amsterdam.nl/projecten/optimaliseren_ict)


e-Skills project EuroCIO

Programma Directeur
(www.eurocio.org) in 2008-2009 . EuroCIO is de Europese beroepsvereniging van CIOs met ca. 600 aangesloten bedrijven. EuroCIO is actief betrokken bij het e-skills programma van de Europese Commissie een uitvloeisel van de Lissabonafspraken. Voor EuroCIO wordt de Programma Directie gevoerd. Het project houdt o.a. in het opzetten van het eigen Education Program (zie ook www.eurocio.org), de deelname aan de European e-Skills Association (zie onder) en het organiseren van de e-skills Workgroup van EuroCIO etc.


European e-Skills Association

Co-Chair
(www.eskillsassociation.eu) Namens EuroCIO is de co-chair bekleed in de EeSA van 2008 tot 2016. De EeSA is “het” Europese orgaan voor de private sector (zowel supply, demand, als SMEs, als beroepsverenigingen, etc.etc.) op het gebied van e-skills. Het gaat o.a. om promotie activiteiten, coördinatie tussen landen, organisaties, onderwijs en Europese Commissie, Europees Parlement, bevorderen van ontwikkeling van “tools” (o.a. het e-Competence Framework) etc.etc.


TaskForce e-Skills Nederland

Voorzitter
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is door 3Align onderzocht, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het CIO-Platform, ICT-Office en ECP-EPN (www.ecp-epn.nl), welke vorm en opzet de Nederlandse e-skills activiteiten moeten gaan krijgen. Op 15 september 2010 heeft een Round Table plaatsgevonden over de resultaten van het eerste halfjaar. Op 8 maart 2011 is het eindrapport van de Taskforce “Aanbevelingen om te voorkomen dat tekort e-skills de kenniseconomie smoort” aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.


Stichting CIO-Academy

Voorzitter
In samenwerking met ICT-Media, CIO-Platform, IT bedrijven, ICT~Office, Ministerie van BZK, Nijenrode en Toptech Delft is van 2008 tot 2012 gewerkt aan de opzet van professionele scholing voor CIOs. Een Executive MBA voor Business & IT is opgezet (www.mbabit.eu). In oktober 2011 namen de 68 studenten deel aan de opleiding deel. 3Align voert het voorzitterschap van de Stichting CIO Academy, initiatiefnemer voor deze nieuwe MBA opleiding.


World Brand Center

Adviseur
(www.worldbrandcenter.nl) . Samen met een aantal retail top-consultants is door 3Align van 2012-2014 samengewerkt om het World Brand Center op te zetten. WBC staat voor een “oneline” (online + offline = oneline) retail concept dat de klassieke retail wil vervangen en veel beter wil doen aansluiten op modern internetshoppen. WBC richt zich met name op de grote merken en op de “mobiele” (zowel telefonisch als reizend) consument. Het product zal vorm krijgen in de vorm van licenties voor het WBC concept te verlenen aan grote winkelcentra, gemeentelijke overheden, centra voor reizigers als grote stations en luchthavens, e.d.


EuroCIO

Secretaris-generaal
(www.eurocio.org) . 3Align heeft het change proces geleid om EuroCIO om te vormen tot een Europese AISBL (Association International Sans But Lucratif) met 9 lidstaten, uit te breiden tot alle landen van Europa. Inmiddels is deze verandering een feit en is de Europese CIO Association met zetel in Brussel gevormd. 3Align heeft van oktober 2011 tot januari 2016 de rol van Secretary-Generaal vervuld.


Het Instituut voor Supervisie op Enterprise IT & Innovatie, INSEIT

Bestuurder
(www.inseit.nl) . Sinds begin 2012 is 3Align mede Bestuurder bij het initiatief om in Nederland toezichthouders en commissarissen kennis bij te brengen rond IT. Het blijkt dat die kennis op dit moment veel te laag is. Met name op gebieden als risico beheersing, innovatie, de strategische waarde van IT, organisatie verandering als gevolg van IT, blijkt de kennis dermate laag dat een inhaalslag nodig wordt gevonden. De Stichting is in 2016 opgeheven, met name omdat de doelstellingen (o.a. een passage inzake technologie in de nieuwe corporate governenca ocde) waren bereikt.


Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, SGOA

Arbiter
(www.sgoa.org). Sinds begin 2014 levert 3Align arbiter diensten en conflictbeheersings activiteiten voor SGOA. De SGOA bestaat 25 jaar en heeft in Nederland een stevige reputatie opgebouwd in de bemiddeling van IT geschillen tussen aanbieders en afnemers. Veel organisaties kiezen de weg naar SGOA i.p.v. de vaak langdurige weg naar de rechter, die veelal niet beschikt over de gevraagde deskundigheid.


Boek: “De Vloeibare Samenleving”

Schrijver
(www.hagedoorn.org). In 2017 is gewerkt aan de publicatie van het boek: “De Vloeibare Samenleving”. In mei 2017 is het boek gepubliceerd door Futuro Uitgevers. Sindsdien zijn vele presentaties gegeven aan diverse organisaties over veranderingen in de samenleving als gevolg van digitalisering. Op de website verschijnen regelmatig columns over de digitale samenleving.


Stichting Sensing Clues

Lid van de Raad van Toezicht (www.sensingclues.org) sinds 2016.  Sensing Clues is dedicated to making available technologies that help game reserves and rangers to effectively protect areas and species we all hold dear. Without technology, rangers have no chance to mitigate the threats they are confronted with on a daily basis. The areas are simply too extensive, and boots on the ground too few. Well-equipped and informed rangers are critical for the protection of wildlife. We are making it happen and you can be part of it.


Columnist

Publicaties (www.thefluidsociety.com). Sinds de publicatie in 2017 van het boek:“De Vloeibare Samenleving” zijn tientallen columns verschenen over dit thema. Eind 2020 is het boek:” A plea to think differently in the digital world”  gepubliceerd bij Apple Books, Google Books, Kobo, Bol.com en Amazon/Kindle. Inmiddels is “The Digital Challenge for Europe” verschenen. Enerzijds een Engelstalige update van “de vloeibare samenleving”. Anderzijds gericht op de digitale toekomst van Europa inclusief een discussie over nieuwe Europese bestuursvormen.  Er is een klein jaar met een team van circa 20  mensen aan gewerkt. Alle boeken zijn te bestellen via de website: www.thefluidsociety.com