Introductie 3align

3align is een Management Consultancy actief in advisering en begeleiding van het Bestuur van grote organisaties (zowel publiek als privaat) bij complexe besturingsvraagstukken met een zware Digitale of IT component. Als doelstelling wordt gehanteerd: “Klanten succesvol ondersteunen bij complexe veranderings- of besturingsvraagstukken op het gebied van Disruptie, Informatie Management en IT”

Wat zijn de vraagstukken waar 3align zich mee bezig houdt?

In de praktijk blijkt dat veel organisaties kennis en ervaring missen, zowel op bestuurlijk niveau als elders in de organisatie, om zelfstandig complexe projecten te managen of veranderingen door te voeren (disruptie management) met een zware digitale of IT component. De “druk” van nieuwe technologie als sociale media, smartphones, cloud technologie, Blockchain, Big Data, Internet of Things, op organisaties is groot. Geen organisatie ontkomt aan de effecten van de oprukkende Digital Society. Niet aanpassen is een risico; maar wel aanpassen ook. Worden de digitale marktveranderingen goed begrepen ? Hoe vertaalt zich dat naar de eigen organisatie ? Wat betekent Digitale Transformatie of het ombouwen van het bedrijf tot een e-business bedrijf in de praktijk ? Hoe moet dit allemaal verwerkt worden, wat zijn de risico’s, welke mensen en managers heb je nodig, wat kan wel en wat niet?

Allemaal voorbeelden van situaties die door hun complexiteit veelal leiden tot bestuurlijke problemen of stagnatie met een groot afbreukrisico voor betrokkenen. De problemen liggen meestal maar voor een klein deel in de technologie zelf. De werkelijke vraagstukken zijn vrijwel altijd bestuurlijk van aard met sterke nadruk op Governance en op de persoonlijke kennis en kwaliteit van de bestuurders en managers. Op bestuurlijk niveau schort het nogal eens aan kennis inzake allerlei soorten van nieuwe technologie, met als gevolg niet alleen foute technologie keuzes of marktinschatting, maar ook te weinig aandacht voor Governance, management en kennis in de organisatie om deze onderwerpen goed aan te pakken.

Waarom kan 3align hierin effectief ondersteunen?

3align onderscheidt zich van klassieke consultants en IT bedrijven door een langjarige, bewezen en succesvolle bestuurlijke ervaring om organisaties effectief en met succes door deze complexe situaties heen te loodsen. Daarboven is 3align sinds jaren betrokken bij ontwikkelingen op lange termijn op IT gebied o.a. in Europees verband (Digital Agenda, Europese regelgeving). 3align werkt samen in een groot en zorgvuldig samengesteld netwerk van Bestuurders en CIOs met internationale ervaring, alsook met consultants in verwante disciplines zoals projectmanagement, financiën, HR management, executive search, coaching e.d.

Wat zijn de belangrijkste diensten?

3align is zowel beschikbaar voor individuele advisering & coaching, alsook voor deelname aan of voorzitterschap van een Advies Raad, Raad van Toezicht, Programma Commissie of Board (Digitaal Commissaris) of voor Executive Management ondersteuning bij grootschalige programma’s, bv. het leiden van een lange termijn programma, het inrichten van een nieuwe Information Governance, executive search voor nieuwe topmensen, e.d.

Kan 3align u helpen?

Als uw vraagstukken op bovengenoemde gebieden liggen (zie ook vervulde opdrachten) wil 3align u graag helpen. 3align is onderdeel van een uitgebreid internationaal netwerk van met name mensen die op deze gebieden zelf eindverantwoordelijkheid hebben gedragen. Talloze organisaties werden en worden via dit netwerk ondersteund op bovengenoemde gebieden.

Bel of e-mail gerust voor een afspraak.